Τι είναι το «Πληρώνω Όσο Πετώ»
Γιατί ο Δήμος Αγλαντζιάς θέλει να το εφαρμόσει;
Ποιο είναι το όφελος από την εφαρμογή του Pay As You Throw;
Πως δουλεύει το σύστημα;
Εναλλακτικές λύσεις για τις πολυκατοικίες
Συχνές ερωτήσεις
Έντυπα
Επικοινωνία

Σε κάθε κάδο υπάρχει εγκατεστημένος ένας μικροεπεξεργαστής (microchip) ο οποίος συνδέει τον κάδο με κάποια διεύθυνση, στην οποία διαμένει κάποιο φυσικό πρόσωπο. Το σκυβαλοφόρο περιέχει σύστημα ζύγισης και λογισμικό εγκατεστημένο σε αυτό. Στο σύστημα (on board) καταγράφεται το καθαρό βάρος των σκυβάλων, το οποίο προκύπτει από την αφαίρεση του βάρους του κάδου μαζί με τα σκύβαλα και του άδειου κάδου. Μαζί με το βάρος καταγράφεται το άτομο που διαμένει στο ακίνητο, η μέρα και η ώρα αποκομιδής.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει πιλοτικά στην περιοχή που καθοίζεταο από την Λ. Λάρνακος, Λ. Αμμοχώστου και ουδέτερη ζώνη.

«με την απευθείας σύνδεση των σκυβάλων και του κόστους δημιουργούνται οικονομικά κίνητρα για μείωση της ποσότητας των αποβλήτων»

Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.