Τι είναι το «Πληρώνω Όσο Πετώ»
Γιατί ο Δήμος Αγλαντζιάς θέλει να το εφαρμόσει;
Ποιο είναι το όφελος από την εφαρμογή του Pay As You Throw;
Πως δουλεύει το σύστημα;
Εναλλακτικές λύσεις για τις πολυκατοικίες
Συχνές ερωτήσεις
Έντυπα
Επικοινωνία
 • Θα αυξηθούν τα λεφτά που πληρώνω για τα σκύβαλα;

Κατά την κοστολόγηση της υπηρεσίας  έχουν ληφθεί υπ’ όψη ο μέσος όρος κόστους και βάρους για το 2010. Εάν πετούμε τις ίδιες ποσότητες θα πληρώνουμε περίπου το ίδιο. Εάν ανακυκλώνουμε θα πληρώνουμε λιγότερο. Η τιμολόγηση εξαρτάται από τα σκουπίδια που παράγουμε.

 • Πώς καταναλώνω λιγότερο;

Αγοράζοντας όσα και όταν έχω πραγματικά ανάγκη.

 • Γιατί επιλέγηκε η περιοχή μου;

Η περιοχή θεωρήθηκε ότι είναι αντιπροσωπευτική του συνόλου των δημοτών της Αγλαντζιάς  και ορίζεται εύκολα γεωγραφικά.

 • Πότε θα επεκταθεί σε άλλες περιοχές;

Το πρόγραμμα είναι πιλοτικό και το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει την επέκταση του σύμφωνα με τα αποτελέσματά του.

 • Τι συμβαίνει σε περίπτωση βλάβης του chip;

Θα επικοινωνείτε με τον τηλεφωνικό αριθμό 22462059 και  συνεργείο του Δήμου θα
αναλαμβάνει την αποκατάσταση.

 • Που μπορώ να αποταθώ για απορίες;

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον τηλεφωνικό αριθμό 22462059 από τις 7:30 μέχρι  τις 20:00.

 • Πως προστατεύω τον κάδο μου;

Τα σκύβαλα έχουν αξία.  Οι δημότες καλούνται να εκθέτουν τα σκύβαλα τους απόγευμα ή το βράδυ πριν την περισυλλογή και να τα διαφυλάσσουν όπως διαφυλάσσουν την περιουσία τους. Καλούμε τους δημότες να καταγγέλλουν όσους χρησιμοποιούν κάδους που δεν τους ανήκουν.

 • Θα αυξηθούν οι παραβάτες;

Εξαρτάται από εμάς να περιορίσουμε το φαινόμενο αυτό και να ευαισθητοποιήσουμε τους συνδημότες μας.

 • Υπάρχουν άλλοι τρόποι να περιορίσω τα σκύβαλά μου;

Υπάρχει το πράσινο σημείο το οποίο λειτουργεί για την απόρριψη υλικών όπως κλαδεύματα και υποπροϊόντα κήπου, ογκώδη αντικείμενα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, χαρτί, ρεύμα PMD, γυαλί κλπ.

 • Πως ο Δήμος θα εφαρμόσει την κοινωνική του πολιτική (μειώσεις για ευπαθείς ομάδες);

Καλούνται όσοι δημότες ήταν δικαιούχοι εκπτώσεων να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο για να τροποποιηθεί η χρέωση κατάλληλα.

 • Τι γίνεται αν είναι απαραίτητος δεύτερος κάδος;

Έχει υπολογιστεί ότι ένα μέσο νοικοκυριό έχει πολύ λιγότερες ανάγκες από τον κάδο των 120 λίτρων που παραχωρείται. Με σωστή διαχείριση της κατανάλωσης και με χρήση της ανακύκλωσης ο δεύτερος κάδος μπορεί να αποφευχθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, καλείστε να κάνετε αίτηση στο Δήμο για να λάβετε περισσότερους κάδους.

 • Τι γίνεται αν κάποια στιγμή έχω περισσότερα σκύβαλα από τη χωρητικότητα του κάδου;

Να το αναφέρετε στο Δήμο και θα τοποθετούνται τα σκύβαλα δίπλα και θα ζυγίζονται δύο φορές.

 • Μπορώ να μη συμμετάσχω;

Η περιοχή έχει καθοριστεί με τα κριτήρια που αναφέραμε πιο πάνω.  Η περιοχή εξυπηρετείται από αυτοκίνητο ειδικό για την περισυλλογή και δε θα χρησιμοποιείται το κλασσικό σκυβαλοφόρο. ʼρα δεν είναι δυνατή η μη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

 • Ποια είναι η διαδικασία παραλαβής του κάδου;

Ο δημότης πρέπει να συμπληρώσει ειδικό έντυπο, το οποίο επισυνάπτεται.  Συνεργείο του Δήμου θα παραδώσει τους κάδους στην οικία των δημοτών.

 • Τι γίνεται σε περίπτωση που αλλάξει ο κάτοικος;

Ο κάτοικος που αποχωρεί οφείλει να παραδώσει τον κάδο στο Δήμο και τότε ο Δήμος θα χρεώσει τον καινούργιο ιδιοκτήτη.

 • Πότε πρέπει να πληρώνω τις οφειλές μου;

Τιμολόγια θα εκδίδονται ανά τρίμηνο.  Οι χρήστες του συστήματος θα καλούνται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους εντός 15 ημερών στα ταμεία του Δήμου, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου και με τραπεζική εντολή.

 • Τι θα αναφέρεται στο τιμολόγιο;

Η ημέρα αποκομιδής, η ώρα και το βάρος των σκυβάλων.

 • Πως μας εγγυάστε την αξιοπιστία του συστήματος;

Το σύστημα είναι πιστοποιημένο και συνάδει με πρότυπο της ΕΕ.  Έχει ζυγοσταθμιστεί από τους εμπειρογνώμονες, τους προμηθευτές και θα ελέγχεται μηνιαία.

 • Πως μπορώ να περιορίσω τη χρέωση;

Αγοράζοντας μόνο όσα έχουμε πραγματικά ανάγκη, επιλέγοντας προϊόντα με ανακυκλώσιμες συσκευασίες και επαναχρησιμοποιώντας ότι είναι δυνατό. (Reduce, Reuse, Recycle)

 • Τι γίνεται με τα απόβλητα κήπου;

Μπορούν να μεταφερθούν στα Πράσινα Σημεία για να μην υπάρχει χρέωση. Εισηγούμαστε την  κομποστοποίηση με ειδικούς κάδους από το εμπόριο.

 • Τι κίνητρο έχω να αποθαρρύνω τους γείτονες από την κακή χρήση του συστήματος;

Αναπόφευκτα το κόστος των σκυβάλων θα μετακυλιστεί σε όσους ακολουθούν τη διαδικασία αφού με βάση τη νομοθεσία ο Δήμος είναι υπόχρεος να χρεώνει για τις υπηρεσίες του.

 

Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.