Τι είναι το «Πληρώνω Όσο Πετώ»
Γιατί ο Δήμος Αγλαντζιάς θέλει να το εφαρμόσει;
Ποιο είναι το όφελος από την εφαρμογή του Pay As You Throw;
Πως δουλεύει το σύστημα;
Εναλλακτικές λύσεις για τις πολυκατοικίες
Συχνές ερωτήσεις
Έντυπα
Επικοινωνία

Ως αναφορά τις πολυκατοικίες υπάρχουν τρεις εναλλακτικές λύσεις:

α) Θα υπάρχει ένας κάδος στην πολυκατοικία. Όλοι όσοι διαμένουν στην πολυκατοικία θα πετούν τα σκουπίδια τους στον ίδιο κάδο. Στην περίπτωση αυτή η χρέωση θα γίνεται συνολικά για όλη την πολυκατοικία στη διαχειριστική επιτροπή η οποία θα χρεώνει ανάλογα στα κοινόχρηστα κάθε διαμέρισμα με τον τρόπο που πιστεύει είναι πιο δίκαιο.

β) Θα δίδεται ένας κάδος σε κάθε διαμέρισμα. Έτσι η διαδικασία θα γίνεται όπως και στις περιπτώσεις των σπιτιών. Το πρόβλημα με αυτή τη λύση είναι ότι οι περισσότερες πολυκατοικίες δεν έχουν πρόνοια για χώρο όπου θα φυλάγονται οι κάδοι.

γ) Ειδικός συμπιεστής ο οποίος ανοίγει με ειδική κάρτα και περιέχει σύστημα ζύγισης. Έτσι καταγράφεται το βάρος των σκυβάλων για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά.

 

Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.